Home » Rina Mulder

Rina Mulder

Mensen en arbeid liggen mij na aan het hart. Werk geeft mensen structuur, collega’s, een gevoel van maatschappelijk nut.
In 2017 ben ik 25 jaar ondernemer, doorgegroeid van secretaresse naar arbeidspsycholoog. In mijn jubileumboek geef ik aan dat mijn passie en overtuiging is dat iedereen kan deelnemen aan onze maatschappij. Daar hoop ik nog veel aan te kunnen bijdragen.

‘Zo de mens, zo de stijl.’ Dit is een uitspraak van de Romeinse wijsgeer Cicero die mij op het lijf geschreven is. Iedereen is anders, dus vergt een persoonlijke aanpak. Opdrachtgevers waarderen dat enorm, heb ik gemerkt.

Ik voel mij een echte ondernemer. Al in 1992 richtte ik Secretariaatsbureau Nouvelle op. Een bedrijf waar ik als freelancer voor veel verschillende opdrachtgevers diverse secretariële werkzaamheden verrichtte. Na zes jaar vond ik de tijd rijp voor een werving- & selectiebureau, gespecialiseerd in managementondersteunende functies. In 1998 was Secrans Werving & Selectie een feit. Ik startte in Zoetermeer, maar verhuisde na een jaar naar een meer centrale plek in het land, Vleuten. De activiteiten van Nouvelle breidden zich in rap tempo uit en waren op den duur niet meer te combineren met de activiteiten van Secrans. Daarom heb ik de twee in elkaar geschoven tot Secrans Secretariaatsondersteuning.

Ondertussen werkte ik veel op het gebied van organisatieadvies, loopbaanbegeleiding, coaching en arbeidspsychologie, daarom ontstond in 2002 Secrans Advies & Coaching. Met mijn studie Arbeids- en organisatiepsychologie legde ik een stevige basis voor uitbreiding van deze tak. De kennis van deze studie benut ik om de HRM-kant van mijn bedrijf meer vorm te geven. In 2006 verhuisde Secrans naar Harmelen, waar ik de diverse onderdelen verder heb vormgegeven en uitgebouwd. Ik heb inmiddels een trouwe klantenkring, waarbij mijn ervaring, mijn helikopterview én mijn vermogen de status-quo ter discussie te stellen, tot de verbeelding spreken.

Wil je even kennismaken? Neem direct contact op