Home » Referenties

Referenties

Een pragmatische businesscoach

Rina heeft mij als businesscoach begeleid bij het opzetten van mijn bedrijf in voedingscoaching. Zij heeft een praktische instelling. Ze denkt in mogelijkheden en van daaruit weet zij hele concrete, toepasbare tips en adviezen te geven die mij hebben geholpen om me meer te ontwikkelen als ondernemer. Ze denkt met je mee en ze voelt aan wat jij nodig hebt, wat past bij jou als persoon en je onderneming.
Rina kan snel schakelen en verbindingen leggen. Ze ziet meteen mogelijkheden waar mensen met elkaar kunnen samenwerken of iets voor elkaar kunnen betekenen. Hiermee heeft ze mij dan ook in contact gebracht met anderen.
Op de juiste momenten weet Rina het juiste te zeggen en goede feedback te geven op een prettige manier.
Ik heb Rina ervaren als een prettige en inspirerende coach!

– Sangita Zwennis, Sangita Voedingscoaching

Bijdrage in transformatie

In het kader van een IRO traject heeft Rina me geholpen om mijn beroepsmatige bakens te verzetten na een burn-out. Het traject heeft zich vooral gericht op motivatie en reflectie. Rina wist een goede balans te vinden tussen arbeidsmarktthema’s en ontwikkelingen in mijn persoonlijke leven en heeft daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan mijn transformatie van een ‘werkende burger’ naar een ‘werken-aan-werk werkende senior’.

– Maya Thieme

Vliegende start

Bij de start van mijn eigen bedrijf, wilde ik de beginnersfouten voor zijn. Rina heeft me in deze fase begeleid als businesscoach. Als ervaren ondernemer en prettige persoonlijkheid heeft ze me geholpen een vliegende start te maken; bij het uitwerken van mijn plannen en doelen en het helpen bewaken ervan. Ik heb Rina ervaren als een fijne, pragmatische coach die me de juiste, soms kritische, vragen stelde en waar ik bovendien alles aan kon vragen over een eigen bedrijf.

– Liane Verheul, Marketeer met verstand van onderwijs

Meer inzicht en bewustwording

Door een bericht in de Woerdense Courant werden we geattendeerd op de Business coach Woerden en hebben we contact gezocht. Vanaf maart 2014 is Rina als business coach betrokken geweest bij de opzet van onze wasserij. Vooraf werd gevraagd wat we wilden bereiken met dit traject, maar ook werd verteld wat we vanuit Rina konden verwachten. Gedurende het traject hebben we meer inzicht en bewustwording gekregen in het ondernemerschap. Er zijn momenten geweest in de afgelopen maanden dat het moeizaam was en dan is het erg prettig om een business coach te hebben, die je kan bellen en waarmee je kan sparren. Wij hebben het traject als nuttig en leerzaam ervaren en de inzet van Rina als waardevol voor onze onderneming.

– Jim en Nel Bakker , Wasserij Woerden/ Wasserette De Knijper

Vakkundig advies

Rina heeft mij goed begeleid en ondersteund op personeelsgebied toen ik van een eenmanszaak naar twee ‘mens’ personeel ging. Functiebeschrijvingen, sollicitatiegesprekken, opstellen arbeidscontracten en -voorwaarden e.d., zij heeft me op kundige en concrete wijze veel werk uit handen genomen en begeleid in een proces waar je als vakspecialistische ondernemer niet in thuis bent.

– Marianne Mulder. VCMCM, Hoger Veiligheidskundige (HVK) – professionele en betrokken veiligheidsbegeleiding bij oa bodemsaneringen

Dynamische persoonlijkheid

In 2003 heeft ons pensioenfonds, Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen, een bestuursbureau opgericht. Rina, die we al langer kenden van administratief ondersteunende werkzaamheden, heeft een heel belangrijk aandeel gehad bij de effectuering van dit bureau. Ze was verantwoordelijk voor het facilitaire deel, waaronder de inrichting van het kantoor, de opzet van de ICT-structuur en de inrichting van het bestuursmanagement. Dit in nauwe samenwerking met onze directeur. Aanvankelijk was ze zelf verantwoordelijk voor het secretariaat, waarvoor uiteindelijk een vaste kracht is aangenomen.
Nieuwe uitdagingen bleven er voor haar genoeg bij ons fonds. Het opstarten van de Beroepspensioenvereniging (BPV) huisartsen, de oprichting en verkiezing van de leden van de Vergadering van Afgevaardigden en het bijhouden van het BPV-ledenbestand van ongeveer 15.000 leden.
Wij hebben haar leren kennen als een dynamische persoonlijkheid. Ze is gestructureerd, organisatorisch sterk en in staat om praktische oplossingen te bedenken en te introduceren. Iemand waaraan je wat kunt overlaten!

– H.L.M. Willemse. Voorzitter Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen

Een daadkrachtige adviseur

Vanaf september 2008 is Rina Mulder als interim-HR-adviseur betrokken bij onze Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (ruim 350 fte). Ze heeft zich beziggehouden met advisering aan de managers omtrent alle voorkomende onderwerpen op het gebied van HRM. Daarnaast is een nieuwe programmalijn opgezet en heeft ze met de betreffende manager invulling gegeven aan het werven van nieuwe medewerkers.

Binnen het Dienstencentrum was tevens de uitvoeringsorganisatie van het Pensioenfonds voor Predikanten gevestigd. Door het bestuur van het fonds werd besloten om in 2009 de uitvoering te verplaatsen naar een grotere organisatie om continuĂŻteit van de uitvoering te waarborgen. Rina heeft namens de Dienstenorganisatie plaatsgenomen in de werkgroep die als doel had de overgang van het betreffende personeel zo goed mogelijk te laten verlopen.

Wij hebben haar leren kennen als een daadkrachtige adviseur, die zich een ingewikkelde organisatie als de dienstenorganisatie snel eigen maakt.

Met haar werkervaring en vakkennis heeft ze in de afgelopen maanden een prima invulling gegeven aan de functie, totdat we een nieuwe medewerker hebben kunnen aanstellen.

– Herman te Pas. Hoofd HRM Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland