Personeelsadvies

Je onderneming draait, je bedrijf groeit en je hebt personeel in dienst. Dat is het menselijk kapitaal van je onderneming: de kennis, kunde en ervaring van alle medewerkers. Ik help je graag de juiste waarde van dit kapitaal te erkennen en te benutten door aandacht te besteden aan de juiste personeelsomstandigheden. In de praktijk komt dat neer op het goed regelen van een aantal administratieve zaken maar ook inzicht in je organisatiestructuur. Ik adviseer je graag over onderwerpen als:

  • arbeidscontracten en personeelsdossiers
  • opleidingen en ontwikkelingsbeleid
  • personeelsgesprekken en vastlegging van afspraken
  • werving & selectie van nieuwe medewerkers (functieprofielen, vacaturetekst e.d.)
  • ziekteverzuimmonitoring en aanpak.

Deze advisering kan op ad-hoc basis of voor enkele vaste uren per maand, afhankelijk van de behoefte. Zit jouw directe vraag hier niet bij? Neem even contact op!

Interim-HR

Ik ben beschikbaar voor interim HR-opdrachten. Bekijk mijn LinkedIn profiel voor mijn ervaring en referenties. Een interim opdracht kan bestaan uit tijdelijke vervanging wegens ziekte of zwangerschap, invulling door het vertrek van een medewerker of de opzet en uitbreiding van het HR Team. Voorbeelden zijn:

  • opzetten of reorganiseren van een HR-afdeling
  • integraal verzuimmanagement opzetten en integreren
  • mobiliteitsvraagstukken beantwoorden en medewerkers coachen en begeleiden bij een volgende stap in de organisatie
  • ontwikkeling-/opleidingsbeleid neerzetten en implementeren.