Iedereen aan het werk

Mijn missie is ervoor zorgen dat iedereen kan deelnemen aan de maatschappij. Daar zet ik mij met passie voor in. Maar met aandacht voor jouw mogelijkheden en jouw situatie. Re-integratie moet een persoonlijk traject zijn. Sociale activering als je al langere tijd aan de zijlijn staat, met opbouw en structuur zodat je langzaam aan weer klaar bent om de arbeidsmarkt op te gaan.

Mijn verhaal

Enkele jaren geleden werd mijn zus ziek en dermate dat ze haar werk niet meer kon uitvoeren. Zij kwam daardoor terecht in een cyclus van re-integratie. Eerst vanuit haar werkgever, die uiteraard moet voldoen aan de Wet Poortwachter. Daarna kwam ze terecht bij het UWV. Ze werd gedurende het traject geconfronteerd met diverse keuringen, vragen, eisen waaraan ze moest voldoen. Het hele traject gaf haar veel stress, met een verslechterend effect op haar gezondheid.

Dit kan én moet anders. Mijn aanpak is maatwerk. Ik kijk naar je situatie, naar je achtergrond en mogelijkheden op dit moment. We trainen sollicitatiegesprekken, maken je CV op orde, zoeken naar vacatures en bereiden je voor om weer aan het werk te gaan, in welke vorm dan ook.

2e spoor re-integratie

Een 2e spoor traject kan naast de verplichting ook kansen bieden. Met mijn aanpak is het een respectvol traject, waarbij de medewerker inzicht krijgt in de mogelijkheden, waarmee werknemer en werkgever verder kunnen.

Wat kan ik voor jou als werkgever doen als een medewerker uitvalt?

Ik neem de hele begeleiding over; praat met de medewerker en kijk waar de mogelijkheden liggen voor re-integratie binnen het bedrijf en, als daar geen mogelijkheden zijn, daarbuiten. Waar liggen nog mogelijkheden en wat wil de medewerker? Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen wordt het proces volgens de UWV-norm vastgelegd.

Keurmerk Blik op Werk

Ik beschik over het Keurmerk Blik op Werk, met de hoogste rating voor ZZP-ers.
Elk jaar wordt er om dit keurmerk te verkrijgen een audit uitgevoerd op mijn werkzaamheden, mijn persoonlijke ontwikkeling en organisatie. Daarmee ben je verzekerd van de juiste kwaliteit voor de uitvoering van de re-integratie.

Vanaf 2009 heb ik de licentie om voor het UWV mensen vanuit een uitkeringssituatie in een individueel re-integratietraject Werk fit of Naar Werk te begeleiden.

Onderstaand tref je de bijbehorende wettelijk voorgeschreven reglementen aan:

Klachtenreglement 2020
Privacyverklaring 2020

 

Loopbaanbegeleiding

Passend werk hebben is voor iedereen belangrijk. Wil je onderzoeken welke mogelijkheden er voor jou zijn? Zit je nu op de juiste plek?
Kijk ook eens bij assessments.

Meteen aan de slag?