Re-integratie en verzuimbegeleiding

Jouw medewerker is ziek! En het lijkt erop dat dit langer kan duren. Dan heb je als werkgever een aantal verplichtingen. Je betaalt het loon door volgens de gemaakte afspraken maar wat moet je nog meer doen? Ik adviseer je graag over het volledige traject met betrekking tot verzuimbegeleiding, uitvoering Wet Verbetering Poortwachter en re-integratie 2e spoor.

Adviesgesprek verzuim

Een intake/adviesgesprek waarbij we jouw case(s) doornemen en ik je direct adviseer over de te nemen stappen. Je weet waar je staat en hoe je verder kunt. Dit is met name zinvol als je een langdurig zieke medewerker hebt, maar nog wel in het eerste jaar van het ziekteverzuim bent.
Aandacht voor je medewerker is van belang, zodat re-integratie op het werk goed kan verlopen.
Kosten € 150,- excl. BTW per gesprek.

Daarnaast is het mogelijk om op regelmatige basis het ziekteverzuim en de diverse cases te bespreken, zodat je tijdig de juiste stappen zet.

Re-integratie 2e spoor

Als je een medewerker hebt die al langer dan een jaar ziek is, ben je als werkgever verplicht een re-integratietraject 2e spoor in te zetten. Ik neem deze re-integratie over en ga met de medewerker aan de slag. Ik zorg ervoor dat daarbij wordt voldaan aan alle wettelijke verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter zodat (mocht het zover komen) een compleet dossier aanwezig is voor de aanvraag van de WIA. Maar altijd met aandacht en respect voor de mens.

Mijn verhaal

Enkele jaren geleden werd mijn zus ziek en dermate dat ze haar werk niet meer kon uitvoeren. Zij kwam daardoor terecht in een cyclus van re-integratie. Eerst vanuit haar werkgever, die uiteraard moest voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter. Daarna kwam ze terecht bij het UWV. Ze werd gedurende het traject geconfronteerd met diverse keuringen, vragen, eisen waaraan ze moest voldoen. Het hele traject gaf haar veel stress, met een verslechterend effect op haar gezondheid.

Ik wil dat het anders gaat. Mijn aanpak is maatwerk zowel voor de werkgever als de betreffende werknemer. Ik kijk naar de specifieke situatie, naar de achtergrond en mogelijkheden op dit moment. We trainen samen sollicitatiegesprekken, maken het CV op orde, zoeken naar vacatures en bereiden de medewerker voor om weer aan het werk te gaan, in welke vorm dan ook.

Onderstaand tref je de bijbehorende wettelijk voorgeschreven reglementen aan:

Klachtenreglement 2023
Privacyverklaring 2023

Meteen aan de slag?