Home » Personeelszaken

Personeelszaken

U hebt geen personeelsfunctionaris, maar wilt wel af en toe hulp bij personeelszaken zoals:

  • het opzetten en checken van contracten en personeelsdossiers
  • een systeem voor vakantiedagen
  • functionerings- en beoordelingsgesprekken,
  • werving & selectie van een nieuwe medewerker
  • en nog veel meer …

Ik help u met al deze onderwerpen en meer en denk mee met uw bedrijf.

Personeelszaken up-to-date

Meestal blijkt pas als het fout dreigt te gaan, als er een conflict ontstaat, hoe belangrijk het is om personeelszaken, -dossiers en -administratie goed op orde te hebben. Wilt u enkele malen per jaar op vaste tijden overleggen over personeelsaangelegenheden, de nieuwste ontwikkelingen en de voortgang van uw bedrijf? Of wilt u incidenteel iemand inschakelen die u helpt?

Hoe kan ik u ondersteunen?

Ik ondersteun u zoveel als u dat wilt. Dat kan bestaan uit het afhandelen van de administratie ten behoeve van de personeelsdossiers, het opmaken van contracten of opzetten van een systeem voor vakantiedagen. Ook kan ik coachen bij het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met uw medewerkers of begeleiden bij werving- & selectietrajecten voor nieuwe personeelsleden. Als deze zaken soepel verlopen, geeft dat veel rust. Voor u als ondernemer, maar ook voor uw medewerkers die erop kunnen vertrouwen dat het goed geregeld is.

HRM advies

Human Resource Management (HRM) betekent letterlijk: ‘het beheer van menselijke productiemiddelen’. Dan gaat het om het menselijk kapitaal van een onderneming: de kennis, kunde en ervaring van alle medewerkers. Dit kapitaal erkennen, de waarde zien van een medewerker op een bepaalde afdeling, maar ook weten of er ‘kapitaal’ ontbreekt, extra prikkels nodig zijn of plaatsing ergens anders een betere optie is. Daar gaat het om bij HRM: personeelsbeleid, personeelszaken of strategisch personeelsmanagement.

Secrans wil u hierin graag adviseren. Wat kan ik concreet voor u betekenen:

  • een HRM-afdeling opzetten;
  • een re-integratietraject begeleiden of juist opzetten;
  • integraal verzuimmanagement opzetten en integreren;
  • een managementinformatiesysteem opzetten dat kerngetallen levert over de prestaties van een afdeling of de totale organisatie;
  • mobiliteitsvraagstukken beantwoorden en medewerkers coachen en begeleiden bij een volgende stap in de organisatie.

Dat doe ik zelf of ik zorg voor de juiste persoon die uw HRM-vraagstuk met beide handen aangrijpt.

Wilt u meer weten? Neem direct contact op