Home » Blog » Burn-out, preventie en herkenning

Burn-out, preventie en herkenning

24 april 2015 Psychologie

Een veel voorkomende reden voor verzuim is burn-out. Een toestand van psychische uitputting, die tot uitdrukking komt in psychische en lichamelijke klachten. Degene die de burn-out heeft is voor lange(re) tijd uitgeschakeld voor het arbeidsproces en moet een behoorlijk traject afleggen om weer terug te keren.

Een mogelijke burn-out is te herkennen aan een aantal symptomen zoals psychische vermoeidheid, het gevoel dat de prestaties verminderd zijn, lichamelijke klachten als duizelig, spierpijn/rug/ nekklachten, problemen met slapen, moeite met ontspannen.
Uiteraard voor de werknemer maar ook voor de werkgever is voorkomen beter dan genezen. Ingrijpen voordat het te laat is, werpt zijn vruchten af. Bij twijfel is het goed om een gesprek aan te gaan met de werknemer en deze aan te raden naar zijn huisarts te gaan of eventueel een gesprek te hebben met de bedrijfsarts.

Een werkgever heeft door de nieuwe wetgeving te maken met (nog meer) financiële consequenties als een werknemer uitstroomt naar de WIA; de werkgever moet daardoor een hogere premie ZW gaan betalen.

Burn-out heeft veel samenhang met bevlogenheid. De laatste tijd zie je steeds vaker dat bedrijven zoeken naar bevlogen medewerkers. Een bevlogen medewerker is betrokken, ‘engaged’ zoals men zegt. Maar ook hier geldt dat ‘te’ niet goed is.

Wat te doen bij uitval? Even rust is goed, maar met rust laten niet. Het is aan te raden om werkhervatting of in elk geval contact met het werk altijd meteen te bespreken. Hoe dat gaat en wat er kan, gaat uiteraard in het tempo dat past bij de medewerker en dat past bij zijn herstel.

Ook na de re-integratie is het goed om elk half jaar terug te kijken en te bekijken hoe het gaat. Zijn er opnieuw stressoren vast te stellen die mogelijk kunnen leiden tot een terugval? Heeft de medewerker dit zelf ook in de gaten?

Hier ligt een duidelijke taak voor personeelszaken of de werkgever/directie. Hulp nodig? Vraag een oriënterend gesprek aan om de situatie door te nemen en eventuele acties te bepalen.


secrans
Regelmatig schrijf ik over onderwerpen die ik interessant vind als ondernemer en ontwikkelingen of nieuws in het vakgebied die nuttig zijn voor mijn opdrachtgevers. Een aantal blogs worden gepubliceerd op diverse social media.