Assessments

Een assessment geeft waardevolle, aanvullende informatie bij jouw selectieproces of ontwikkeltraject. Gedegen, wetenschappelijk onderbouwde testen zijn de juiste aanvulling op de gehouden interviews.
Ik ga graag het gesprek aan om het juiste assessment samen te stellen en voor jou/jouw kandidaat uit te voeren!

Wat is een assessment

Een assessment bestaat uit diverse onderdelen, zoals een persoonlijkheidsvragenlijst, één of meerdere  capaciteitentest of een interessetest. De samenstelling van het assessment hangt af van het doel waarvoor het wordt ingezet. Het heeft een (bewezen) toegevoegde waarde en levert heldere inzichten over de persoon, zijn/haar capaciteiten en interesses.

Waarom is een assessment nuttig?

Het geeft duidelijke antwoorden op jouw vraag of de kandidaat gaat passen in de functie. Is het gewenste niveau aanwezig? Zijn de gevraagde competenties voldoende? Zet dan een assessment in om antwoord te krijgen op deze vragen. Het aannemen van de juiste kandidaat levert een succesvolle samenwerking op. Een slechte match zorgt voor veel onnodige kosten door verloren inwerktijd, kosten van werving en zelfs reputatieschade.

En wil jij weten of je geschikt bent voor die volgende stap in je carrière? Ook voor jezelf is het zinvol om te bepalen of deze nieuwe functie bij jou past. Ben jij toe aan leidinggeven of kun je jouw capaciteiten beter inzetten in verbreding en verdieping? Een assessment geeft antwoord op deze vragen.

Ik ga graag het gesprek aan om het juiste assessment samen te stellen en uit te voeren!

Een assessment is een cadeau voor jou en/of je medewerker!

Gedragscode NIP

Ik committeer mij aan de gedragscode van het NIP.

Tarief

Een volledig assessment kost € 1.250,- excl. BTW. Dit omvat een intake bij de werkgever, inzet diverse instrumenten (bijvoorbeeld een persoonlijkheidsvragenlijst en een capaciteitentest) diepte-interview met de kandidaat en terugkoppeling een uitgebreide rapportage.

Ik werk met evidence based (bewezen effectieve) instrumenten, zoals de instrumenten van NOA.

Persoonlijkheidstest

De MPT-BS van NOA is een persoonlijkheidsvragenlijst die uitgaat van zes persoonlijkheidsfactoren. Aanvullend op de bekende vijf factoren (de Big Five) is hier ook “integriteit” toegevoegd. Juist deze factor is van belang in de werkomgeving. Het geeft aan in hoeverre je eerlijk en oprecht bent en wel (of niet) gevoelig bent voor hebzucht. Deze toevoeging maakt dat de vragenlijst een grotere voorspellende waarde heeft. Oftewel de uitkomsten geven nog meer inzicht en helderheid over de persoonlijkheid van de kandidaat.

Capaciteitentest

De capaciteitentesten MCT-M (voor middelbaar niveau) en MCT-H (voor hoger niveau) van NOA bestaat uit acht subtesten op verbale en numerieke capaciteiten, ruimtelijk inzicht, redeneervermogen en perceptuele snelheid. De uitslag geeft inzicht in hoe je scoort ten opzichte van een vergelijkbare groep mensen.

Deze testen van NOA zijn cultuurfair. Dat houdt in dat ze zodanig zijn opgezet dat taal en achtergrond in principe geen verschillen opleveren. Ze zijn in meerdere talen uit te voeren.

NIP_beeldmerk_Psycholoog_rgb