Assessments

Een interview of gesprek is vaak de start van een traject zoals werving en selectie of loopbaanoriëntatie. Het is een eerste aanzet, een kennismaking. Maar je wil de juiste persoon op de juiste plaats. En om daar meer zekerheid over te krijgen wordt een assessment ingezet.

Wat is een assessment

Een assessment heeft een (bewezen) toegevoegde waarde en levert heldere inzichten over de persoon, zijn of haar capaciteiten en interesses. Het bestaat uit diverse onderdelen, zoals een persoonlijkheidsvragenlijst, een capaciteitentest en een interessetest. De samenstelling van het assessment hangt af van het doel waarvoor het wordt ingezet.

Wanneer is een assessment nuttig?

Het wordt ingezet bij belangrijke beslissingen die gaan over werving, ontwikkeling of loopbaanoriëntatie. Neem je de juiste kandidaat aan voor deze functie? Heeft deze medewerker de capaciteiten om door te groeien? Of heb je zelf vragen over je loopbaan en ontwikkelmogelijkheden?

Ik ga graag het gesprek aan om het juiste assessment samen te stellen en voor jou uit te voeren!

NOA

Ik maak gebruik van de testen van NOA.

Persoonlijkheidstest

De MPT-BS van NOA is een persoonlijkheidsvragenlijst die uitgaat van zes persoonlijkheidsfactoren. Aanvullend op de bekende vijf factoren (de Big Five) is hier ook “integriteit” toegevoegd. Juist deze factor is van belang in de werkomgeving. Het geeft aan in hoeverre je eerlijk en oprecht bent en wel (of niet) gevoelig bent voor hebzucht. Deze toevoeging maakt dat de vragenlijst een grotere voorspellende waarde heeft. Oftewel de uitkomsten geven nog meer inzicht en helderheid over de persoonlijkheid van de kandidaat.

Capaciteitentest

De capaciteitentesten MCT-M (voor middelbaar niveau) en MCT-H (voor hoger niveau) van NOA bestaat uit acht subtesten op verbale en numerieke capaciteiten, ruimtelijk inzicht, redeneervermogen en perceptuele snelheid. De uitslag geeft inzicht in hoe je scoort ten opzichte van een vergelijkbare groep mensen.

Deze testen van NOA zijn cultuurfair. Dat houdt in ze zodanig zijn opgezet dat taal en achtergrond in principe geen verschillen opleveren. Ze zijn in meerdere talen uit te voeren.