Stage: assessment centers

Waaruit bestaat een ‘state-of-the-art’ assessment center, dat voldoet aan een gedegen wetenschappelijke onderbouwing? Dat is de vraag die ik heb onderzocht als stage-opdracht voor de master A&O psychologie. Deze stage heb ik kunnen uitvoeren bij en onder begeleiding van Peter Draisma, van Seven Stones, psychologisch adviesbureau in Baarn. Ik heb in dit bedrijf mogen meekijken en meewerken in assessments. Vanuit de markt wordt de vraag naar een vernieuwd assessment center gesteld;  het bureau wil blijven voldoen aan een gedegen onderbouwing van de instrumenten die ze inzetten. Wat zijn dan de mogelijkheden?

Een assessment center wordt ingezet voor selectie- of ontwikkelingsdoeleinden. De opdrachtgever (meestal de (toekomstige) werkgever) wil een goede keuze kunnen maken of wil investeren in de medewerkers door deze een opleidingsplan aan te bieden. Met een assessment krijgt de kandidaat inzicht in zijn/haar sterke en minder sterke punten en daarbij aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling. Juist in het verkrijgen van deze inzichten is de terugkoppeling van de A&O psycholoog van belang!

Uit mijn onderzoek is gebleken dat een assessment center met een goede voorspellende waarde voor werkprestatie of werksucces in elk geval moet bestaan uit een capaciteiten- of intelligentietest. Daarnaast levert een integriteitstest de beste incrementele validiteit, oftewel in gewoon Nederlands:  vermeerderd de voorspellende waarde het meest. Ook een persoonlijkheidsvragenlijst (gebaseerd op de Big Five) levert meerwaarde. Naast deze instrumenten zijn er nog andere mogelijkheden om in te zetten, zoals een interessetest, een drijfverenonderzoek of een work-sample test. Voor al deze testen zijn diverse mogelijkheden met een goede theoretische onderbouwing, validiteit en betrouwbaarheid te vinden.

Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen in de markt van assessments, bijvoorbeeld game-based testen, testen gebaseerd op DNA-gegevens, maar deze zijn geen van allen op dit moment voldoende gevalideerd. Hoewel het vaak al mooi klinkt en er aantrekkelijk uitziet, is de theoretische onderbouwing (nog) niet op orde. Oftewel, wat zeggen dan de resultaten?

Al met al een leerzame stage! Binnenkort zal ik hier meer over berichten onder het onderdeel ‘assesments’ op deze website.  Alvast benieuwd naar een assessment voor jezelf? Laat het me weten via rina@secrans.nl of 06-55858334.