Mismatch op de arbeidsmarkt

Mismatch op de arbeidsmarkt

Op dit moment zijn er veel vacatures onvervulbaar. Er is een duidelijke mismatch zichtbaar tussen aanbod en vraag van personeel. Werkgevers hebben veel mensen nodig maar kunnen ze niet vinden. En wat er te vinden is aan personeel voldoet niet aan de vraag.

Maar is daar dan niet wat aan te doen?

In de afgelopen jaren zijn er door arbeidspsychologen al veel mogelijkheden gecreëerd en aangedragen om flexibeler om te gaan met de taken die er liggen. Medewerkers kunnen mogelijk niet alle taken van een functie uitvoeren maar mogelijk wel een aantal. Bijvoorbeeld voor een functie als ICT-er. Er wordt gezocht naar een HBO-opgeleide medewerker. Maar zijn alle taken wel op dat niveau of is er een deel uit te halen en te laten doen door een gemotiveerde MBO-er? De taken die dan blijven liggen zijn mogelijk weer uit te voeren door andere medewerkers, die je deelt met een collega-werkgever die ook niet voor de hele week werk heeft voor een HBO-er.

We praten hierbij dan over job-assembly en job-crafting. Termen voor het flexibel aanpassen van de functie naar de aanwezige mogelijkheden. Enkele jaren geleden hoefden we hier niet over na te denken maar met een krapper wordende arbeidsmarkt kan het interessant zijn! Zullen we er samen eens naar kijken welke functies in jouw bedrijf hiervoor in aanmerking komen en wat dan de mogelijkheden zijn? Bel gerust: 0655858334 of mail naar mail@secrans.nl